studentiem
Šogad pirmo reizi Bērnu veselības dienas konference oficiāli uzņem ciemos pediatrijas nozarē ieinteresētus studentus, kuri varēs piedalīties International Pediatric Student Conference 2018!

Konferences ietvaros studentiem būs iespēja prezentēt savus darbus, kas tiks sadalīti šādās kategorijās:
1.    Studentu pētnieciskie darbi;
2.    Klīnisko gadījumu prezentācijas;
3.    Posteri.
Visi iesūtītie datbi tiks iekļauti elektroniski izveidotā tēžu grāmatā.
Uzstāšanas konferencē notiks angliski, iesūtītajām tēzēm arī ir jābūt angļu valodā.
2.novembra vakarā studenti tiek ielūgti uz sadraudzības vakaru.
3.novembrī ārzemju viesiem notiks īpaši sagatavoti workšopi RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, kā arī ekskursijas Bērnu klīniskajā universitātes slimnīca. Pieteikšanās šīm aktivitātēm tiks atvērta vēlāk. Par iespēju vietējiem studentiem piedalīties tiks izziņots vēlāk.
Ja ir kādi jautājumi par International Pediatric Student Conference 2018 lūdzam sazināties ar
liene.viitola@gmail.com
polina.popeiko@gmail.com

informācija par tēžu iesniegšanu konferencei

Tēžu iesniegšanas kārtība
Zinātniskajiem darbiem un klīnisko gadījumu aprastiem nav obligāti jāatbilst konferences tēmām.
Tēzes var tikt iesniegtas mutiskajām prezentācijām, stenda referātiem vai publikācijām. Autori aicināti norādīt savas vēlmes, tomēr konferences Zinātniskā komiteja patur tiesības izvēlēties prezentēšanas veidu.
Tēzes jāiesniedz tikai tīmekļa vietnē. Tikai tās tēzes, kas iesniegtas ar tiešsaistes formas starpniecību, tiks nosūtītas izskatīšanai Zinātniskajai komitejai. Ar faksa vai e-pasta starpniecību iesūtītās tēzes netiks pieņemtas.
Tēzēm jābūt izstrādātām angļu valodā.
Lūdzu, iesniedziet tēzes tikai vienā eksemplārā.
Iesniedzamo tēžu skaits nav ierobežots, tomēr maksimālais prezentāciju skaits vienam iesniedzējam ir divas (mutiskās prezentācijas vai stenda referāti).
Prezentējošajiem autoriem jābūt reģistrētiem konferences dalībniekiem.
Tikai to autoru, kuri reģistrējušies un kuri samaksājuši (no maksas atbrīvoti lūgtie lektori, organizatori un zinātniskā komiteja) līdz agrās reģistrācijas termiņam, tēzes tiks virzītas prezentācijai un publikācijai.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka informāciju par Jūsu iesniegto tēžu statusu saņemsiet līdz 25. oktobrim.

tēžu iesniegšanas instrukcija

Jānorāda:

Prezentējošā autora kontaktinformācija (lai prezentējošais autors saņemtu korespondenci, tai jāsakrīt ar nosūtītāja kontaktinformāciju):
•    E-pasts
•    Pārstāvētā iestāde: departaments, institūcija / slimnīca, pilsēta, štats (ja attiecināms), valsts
•    Tālrunis
Autora un līdzautoru dati
•    Pilns vārds un uzvārds (-i)
•    Pārstāvētā iestāde: departaments, institūcija / slimnīca, pilsēta, štats (ja attiecināms), valsts
Mentora dati (šo informāciju norādīt sadaļā "abstract body text")
•    Pilns vārds un uzvārds (-i)
•    Pārstāvētā iestāde: departaments, institūcija / slimnīca, pilsēta, štats (ja attiecināms), valsts
Nosaukums – ne vairāk kā 20 vārdi ar LIELAJIEM BURTIEM

Tēžu teksts – ne vairāk kā 300 vārdi

Studentu zinātniskā darba tēžu izkārtojums - Tēzēs jābūt sekojošām sadaļām:

•    Atslēgvārdi
•    Uzdevumi
•    Metodes
•    Rezultāti
•    Secinājumi
Atsauces nav obligātas, un atsauču iekļaušana tekstā ietekmē kopējo vārdu skaitu.

Studentu klīnisko gadījumu tēzēs jābūt sekojošām sadaļām:
•    Atslēgvārdi
•    Ievads
•    Gadījuma apraksts
•    Secinājumi
Atsauces nav obligātas, un atsauču iekļaušana tekstā ietekmē kopējo vārdu skaitu.

Tēžu rediģēšana tiešsaistes sistēmā nav iespējama. Ja nepieciešamas izmaiņas jūsu darbā, sazinieties ar konferences sekretariātu events@topsession.eu  Lūdzu, ņemiet vērā, ka tēzes JĀIESNIEDZ līdz iesniegšanas termiņa beigām 21.oktobrī, lai tās tiktu izskatītas un iekļautas Zinātniskajā programmā. Rezultāti tiks paziņoti līdz 25.10.

3.novembra programma

Šobrīd pieteikties workšopiem un ekskursijām ir iespējams tikai ārzemju viesiem. Gadījumā ja paliks brīvas vietas, tad arī vietējiem studentiem tiks atvērta pieteikšanas. Par to tiks izziņots atsevišķi, tuvāk konferencei. 
Medical Technology Center  Auditorium
Session A Moderators: Liene Vitola, Med. Stud. (LV) Riga Stradins University Mareks Marcuks, Med. Stud. (LV) Riga Stradins University Polina Popeiko, Med. Stud. (LV) Riga Stradins University
9.00 – 9.50 [50’] Students section: International Scientific Pediatric Students conference 2018 Baltic Pediatrics: where we are and where we are going – students view TBA
9.50 – 10.00 [10’] Possibilities in modern medical education – Doctors Safe Train Center Asist. prof. Olafs Volrats, MD, (LV) Project Director, Doctors Safe Train Center, Riga Stradins University
Medical Technology Center 
Notice! Participants must be sign up for the course!
10.00 -11.30. [90’] Manipulations and simulations in pediatrics – Possibilities in Riga Stradins University Paula Klavina, MD, (LV) Resident in Pediatrics, Riga Stradins University Dr. Anna Cirko, MD, (LV) Pediatric Chair, Riga Stradins University Luize Bidina, MD, (LV) Resident in Pediatrics, Riga Stradins University Liene Rucka, MD, (LV) Resident in Pediatrics, Riga Stradins University Timurs Zurmutai, MD, (LV) Resident in Pediatric Surgery, Riga Stradins University
Class A Class B Class C Class D
Simulation: Pediatric seizures, CPR Simulation: Pediatric sepsis Simulation: Trauma management, intubation Workshop: Newborn reflexes, massage
11.30 – 13.30 [120’] Lunch and transfer
13.30 – 15.00 University Clinical Children’s Hospital Visit Dr. Amanda Smildzere, MD, (LV) Neonatologist, Children’s Clinical University Hospital Gunda Zvigule – Neidere, MD, (LV) Resident in Pediatrics, Riga Stradins University Dr. Zanda Pucuka, MD, (LV) Head of Emergency and observation department, Children’s Clinical University Hospital
Emergency and observation department Newborn Intensive Care Unit Pediatric Intensive Care Unit
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .