konferences tēzes

Tēžu iesniegšanas kārtība
Tēzes var tikt iesniegtas mutiskajām prezentācijām, stenda referātiem vai publikācijām. Autori aicināti norādīt savas vēlmes, tomēr konferences Zinātniskā komiteja patur tiesības izvēlēties prezentēšanas veidu.
Tēzes jāiesniedz tikai tīmekļa vietnē. Tikai tās tēzes, kas iesniegtas ar tiešsaistes formas starpniecību, tiks nosūtītas izskatīšanai Zinātniskajai komitejai. Ar faksa vai e-pasta starpniecību iesūtītās tēzes netiks pieņemtas.

Tēzēm jābūt izstrādātām angļu valodā.
Lūdzu, iesniedziet tēzes tikai vienā eksemplārā.
Iesniedzamo tēžu skaits nav ierobežots, tomēr maksimālais prezentāciju skaits vienam iesniedzējam ir divas (mutiskās prezentācijas vai stenda referāti).

Prezentējošajiem autoriem jābūt reģistrētiem konferences dalībniekiem.

Tikai to autoru, kuri reģistrējušies un kuri samaksājuši (no maksas atbrīvoti lūgtie lektori, organizatori un zinātniskā komiteja) līdz agrās reģistrācijas termiņam, tēzes tiks virzītas prezentācijai un publikācijai.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka informāciju par Jūsu iesniegto tēžu statusu saņemsiet līdz 25. oktobrim.
Norādes
Tēzes jāiesniedz šajā tīmekļa vietnē.

Jānorāda:

 • Prezentējošā autora kontaktinformācija (lai prezentējošais autors saņemtu korespondenci, tai jāsakrīt ar nosūtītāja kontaktinformāciju):
 • E-pasts
 • Pārstāvētā iestāde: departaments, institūcija / slimnīca, pilsēta, štats (ja attiecināms), valsts
 • Tālrunis

Autora un līdzautoru dati

 • Pilns vārds un uzvārds (-i)
 • Pārstāvētā iestāde: departaments, institūcija / slimnīca, pilsēta, štats (ja attiecināms), valsts

Nosaukums – ne vairāk kā 20 vārdi ar LIELAJIEM BURTIEM
Tēžu teksts – ne vairāk kā 300 vārdi
Tēžu izkārtojums - Tēzēs jābūt sekojošām sadaļām:

 • Atslēgvārdi
 • Uzdevumi
 • Metodes
 • Rezultāti
 • Secinājumi

Atsauces nav obligātas, un atsauču iekļaušana tekstā ietekmē kopējo vārdu skaitu. Tēžu rediģēšana tiešsaistes sistēmā nav iespējama. Ja nepieciešamas izmaiņas jūsu darbā, sazinieties ar konferences sekretariātu events@topsession.eu  Lūdzu, ņemiet vērā, ka tēzes JĀIESNIEDZ līdz iesniegšanas termiņa beigām, lai tās tiktu izskatītas un iekļautas Zinātniskajā programmā.

Šogad pirmo reizi "Bērnu veselības dienas" konference oficiāli uzņem ciemos pediatrijas nozarē ieinteresētus studentus, kuri varēs piedalīties Starptautiskajā zinātnes pediatrijas studentu konferencē.
Konferences ietvaros studentiem būs iespēja prezentēt savus darbus, kas tiks sadalīti šādās kategorijās:

 • Studentu pētnieciskie darbi;   
 • Klīnisko gadījumu prezentācijas;
 • E-posteri.
Visi iesūtītie darbi tiks iekļauti elektroniski izveidotā tēžu grāmatā.Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .